ยกระดับที่มากกว่าการฟื้นฟู

ยกระดับที่มากกว่าการฟื้นฟู

มากกว่าการดูแลครบถ้วนเฉพาะทาง รอบด้าน

•การฟื้นฟูการฝึกพูด Speech Therapy โดยนักฝึกพูดวิชาชีพเพื่อฟื้นฟูให้ผู้ป่วยกลับมาพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ และใกล้เคียงกับการพูดแบบปกติมากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกพูดวิชาชีพ จึงเป็นอีกหนึ่งในความใส่ใจในบริการที่เรามีให้ผู้ป่วย

•นักจิตวิทยา เพื่อการดูแลและฟื้นฟูมากกว่าแค่ร่างกาย จิตใจก็สำคัญไม่แพ้กัน เราจึงใส่ใจสภาพจิตใจไม่น้อยกว่าสภาพร่างกาย ด้วยการให้คำปรึกษาและพูดคุยด้วยความเข้าใจ โดยนักจิตวิทยา

การฟื้นฟู ดูแลแบบองค์รวมที่สร้างความใส่ใจและดูแลมากกว่าที่เคยได้รับ ด้วยการสัมภาษณ์ลักษณะของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่เดิมของผู้ป่วย สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน สมาชิกในครอบครัว เพื่อออกแบบการดูแลตัวเองให้สอดคล้องเมื่อต้องกลับไปใช้ชีวิตเองที่บ้าน

Powered by MakeWebEasy.com